Adsorbent wilgoci

Adsorbent wilgoci, zwany sitem molekularnym, znajduje się zwykle wewnątrz profilu dystansowego. Obecność sita molekularnego odpowiedniej jakości jest najtańszą polisą ubezpieczeniową dla szyby zespolonej.

ECO-MOL

Adsorbent wilgoci – eco mol
Trwałość szyby określa równowaga dynamiczna pomiędzy ilością wilgoci wnikającą do wnętrza pakietu, a ilością, która może zostać związana w adsorbencie. W przypadku, gdy ilość pary wodnej spowoduje przekroczenie tzw. punktu rosy, może nastąpić wyroszenie pary wodnej.

W zależności od budowy szyby, przy idealnie szczelnych zestawach, jej trwałość wynosi od kilkunastu do ponad stu lat. Niewielkie nieszczelności zestawu mogą znacząco ograniczyć żywotność szyby. Dwukrotne zwiększenie wypełnienia profili sitem wydłuża trwałość szyby zespolonej nawet do sześciu razy.

Do pobrania

   adsorbent wilgoci – eco mol
   arkusz kalkulacyjny – obliczenie żywotności szyby
   artykuł – Efekt pompowania