Projekty

Aktualne projekty

Firma ECO IN Sp. z o.o. Sp.k., realizuje Projekt pn. „Internacjonalizacja ECO IN Sp. z o.o. Sp.k. poprzez wdrożenie rekomendowanych w strategii biznesowej działań dla promocji konkurencyjnych produktów firmy na wybranych rynkach międzynarodowych” Numer Projektu: 03.02.02-14-6295/16. Współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020?.

POZIOM-KOLOR-RPO+FLAGA-RP+MAZOWSZE+EFRR