Masy

Masy uszczelniające to jeden z najważniejszych, z punktu widzenia trwałości, element szyby zespolonej.

Tradycyjny, najbardziej rozpowszechniony system to tzw. podwójne uszczelnienie, dający teoretycznie wieczystą gwarancję poprawnie zespolonej szybie.

eco butyl
Uszczelniacz pierwotny. Charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem przenikania dla pary wodnej i dla gazów obojętnych. Zapewnia szczelność szyby zespolonej.

eco pur
Szczeliwo charakteryzujące się niskim współczynnikiem przenikania dla pary wodnej przy średniej wartości współczynnika przenikania dla gazów. Wymaga dobrej jakości maszyn do nakładania i stałej kontroli operacyjnej.