Masy

Masy uszczelniające to jeden z najważniejszych ? z punktu widzenia trwałości ? element szyby zespolonej.

Tradycyjny, najbardziej rozpowszechniony system to tzw. podwójne uszczelnienie, dający teoretycznie wieczystą gwarancję poprawnie zespolonej szybie.

eco butyl
Uszczelniacz pierwotny. Charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem przenikania dla pary wodnej i dla gazów obojętnych. Zapewnia szczelność szyby zespolonej.

eco pur
Szczeliwo charakteryzujące się niskim współczynnikiem przenikania dla pary wodnej przy średniej wartości współczynnika przenikania dla gazów. Wymaga dobrej jakości maszyn do nakładania i stałej kontroli operacyjnej.

eco melt
Jednoskładnikowy termoplast nakładany na gorąco. Niedoceniany na starym kontynencie. Za oceanem podstawowy materiał do zespalania szyb. Parametry dzisiejszych eco meltu pozwalają na ich zastosowanie prawie we wszystkich warunkach klimatycznych. Doskonałe do tzw. zamówień ekspresowych. Charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem przenikania dla pary wodnej.